خطر شرکت در این انتخابات برای رای دهندگان بسیار زیاد است – RT

خطر شرکت در این انتخابات برای رای دهندگان بسیار زیاد است – RT

نمی توانیم بگذاریم تاریخ تکرار شود. دام ها می خواهند به WH بازگردند تا بتوانند تخفیف مالیاتی که دریافت کرده اید را بگیرند و همچنین می خواهند از شما مالیات بگیرند تا بوت شود. به راحتی می توان در انتخابات شرکت کرد. امروز برای رأی دادن به صورت آنلاین یا از طریق پست الکترونیکی ثبت نام کنید – و سپس با پنج دوست تماس بگیرید و آنها را نیز ثبت کنید.

Share