خودی وزارت امور خارجه سابق در مورد جنگ جنگ ایالات متحده و چین هشدار می دهد

خودی وزارت امور خارجه سابق در مورد جنگ جنگ ایالات متحده و چین هشدار می دهد

جوئل روبین ، مقام سابق وزارت امور خارجه ، به لری می گوید که چرا فکر می کند دولت ترامپ به سمت جنگ سرد جدید با چین پیش می رود.

مشاور کریس ویلسون ، مشاور سابق تد Cruz ، مسیر جمهوریخواهان را برای حفظ کنترل سنا تشریح می کند.

Share