دادرسی استرداد جولیان آسانژ با مارجوری كوه – RT

دادرسی استرداد جولیان آسانژ با مارجوری كوه – RT

در نمایش این هفته ، کریس هیدز بحث و گفتگو درباره استرداد استرداد جولیان آسانژ با وکیل ، نویسنده و استاد ، مارجوری کوهن.

Marjorie Cohn استاد ظهور در دانشکده حقوق توماس جفرسون است ، جایی که او از سال 1991 تا 2016 تدریس کرده و رئیس جمهور پیشین انجمن صنفی وکلای ملی است.

پروفسور کوهن سردبیر و مشارکت کننده در آن است “ایالات متحده و شکنجه: بازجویی ، حبس و سوء استفاده”و “هواپیماهای بدون سرنشین و کشتارهای هدفمند: مسائل حقوقی ، اخلاقی و مسائل ژئوپلیتیکی”.

Share