دادستان پیشین وایت واتر به ادعای بی طرفی بیل بار & # 039

دادستان پیشین وایت واتر به ادعای بی طرفی بیل بار & # 039

دادستان کل بیل بار می گوید که او یک مدیر بیطرف قانون است. منتقدان می گویند در غیر این صورت. دادستان پیشین ویت واتر تصمیم خود را می گیرد. و ، جوئل پولاک Breitbart به لری می گوید که چرا او معتقد است Big Tech سعی دارد سخنان آزادانه را خرد کند.

Share