داستان مالیات ترامپ چه تاثیری در پیشنهاد انتخاب مجدد وی خواهد داشت؟

داستان مالیات ترامپ چه تاثیری در پیشنهاد انتخاب مجدد وی خواهد داشت؟

گزارش بمب در اظهارنامه های مالیاتی دونالد ترامپ چه تاثیری بر انتخابات ریاست جمهوری خواهد گذاشت؟ لری با مارک گرین ، نویسنده کتاب ، گفتگو می کند “Wrecking America” و جیم کلبه ، نماینده سابق کنگره (R-AZ).

Share