داغ یخ زده؟ کری کاوانو ، رئیس سابق گروه OSCE مینسک – RT

داغ یخ زده؟ کری کاوانو ، رئیس سابق گروه OSCE مینسک – RT

مردم دوست دارند بگویند صلح بد بهتر از جنگ خوب است ، اما تقریباً هرگز پایدار نیست. همانطور که آخرین شعله ور شدن خشونت در قفقاز جنوبی نشان می دهد ، مسدود کردن درگیری حل آن را آسان نمی کند بعدا ، یا حتی کشنده تر. از آنجایی که ارمنستان و آذربایجان اکنون آمادگی خود را برای جنگ تا آخرین سرباز ایستاده متعهد شده اند ، آیا باید واسطه های بین المللی بار دیگر تلاش کنند تا جنگ را روی یخ قرار دهند؟ برای گفتگو در این باره ، کری کاوانو ، رئیس سابق گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا به اوکسانا پیوست.

Share