دمز قصد دارد تا انتخابات DC را اشغال کند. فصل انتخابات 2020 اکنون شروع می شود! – RT

دمز قصد دارد تا انتخابات DC را اشغال کند. فصل انتخابات 2020 اکنون شروع می شود! – RT

وال استریت را اشغال کنید هرگز با روحیه از بین نرفت. از بسیاری جهات ، زمینه را برای جنبش فعلی آنارشیستی آنتیفا فراهم کرده و از آن الهام می گیرد.

اکنون Adbusters پروژه جدیدی دارد ، “محاصره” 50 روزه کاخ سفید در آستانه انتخابات 3 نوامبر.

Share