دوترته مرزهای کروناویروس را در فیلیپین گسترش می دهد – RT Newsline

دوترته مرزهای کروناویروس را در فیلیپین گسترش می دهد – RT Newsline

فیلیپین بزرگترین پرش روزانه آسیای جنوب شرقی را در موارد جدید کرونا ویروس برای دومین روز متوالی روز جمعه اعلام کرد. به گزارش رویترز ، رئیس جمهور رودریگو دوترت محدودیت هایی را در پایتخت مانیل گسترش داده است تا این گسترش را کاهش دهد و وعده داده شده در ماه دسامبر باز خواهد گشت.

دوترت همچنین گفت ، در صورت دستیابی به چین با واکسن Covid-19 ، و فقیرترین فیلیپینها ابتدا با آن درمان می شوند ، در یک آدرس تلویزیونی به کشور در اولویت قرار داده می شود.

در این ماه ، فیلیپین بزرگترین افزایش روزانه در مرگ و میر کروناویروس را در منطقه ثبت کرد ، و جمعه شاهد بزرگترین پرش روزانه خود در موارد جدید برای دومین روز متوالی ، با 4،063 عفونت بود.

Share