دولت ترامپ به یک کابوس تبدیل شده است! (E922) – RT

دولت ترامپ به یک کابوس تبدیل شده است! (E922) – RT

در این قسمت از رفتن به زیر زمین، ما با مدیر ارتباطات سابق کاخ سفید دونالد ترامپ ، آنتونی اسکاراموچی صحبت می کنیم. وی درباره چگونگی تغییر دونالد ترامپ از زمان رئیس جمهور شدن ، چگونگی رفتار رئیس جمهور با کودک تر شدن کودک ، واکنش ویروس کرونا در دولت ترامپ ، احتمال مبارزات انتخاباتی ترامپ علیه جو بایدن و موارد دیگر صحبت می کند! سرانجام ، ما با مارتین ویتوک ، نویسنده مشترک “ترامپ و پاکی ها” صحبت می کنیم ، که در مورد تاریخچه پایگاه راستگرای مسیحی که به دونالد ترامپ و حزب جمهوری وفادار مانده است ، بحث می کند ، از 400 سال پیش!

Share