دولت محرک آمریکا و سهام AstraZeneca برزیل پس از مرگ آزمایشی لغزش می کند – RT

دولت محرک آمریکا و سهام AstraZeneca برزیل پس از مرگ آزمایشی لغزش می کند – RT

یک مقام فدرال رزرو خواستار محرک های بیشتر دولت در حالی است که ایالات متحده با آنچه که نامیده می شود مواجه است “بسیار ناهموار” بهبود. ما وضعیت محرک در ایالات متحده و سرنوشت بازگشت برگشت را می توان شکست. بعلاوه ، به دنبال مرگ در طی آزمایش واکسن Covid-19 در برزیل ، AstraZeneca شاهد افت سهام آن است. ما آخرین تحولات موردی و معنای آن برای نژاد واکسن را تحلیل می کنیم.

Share