دکتر اوز به پذیرش ضبط شده ترامپ درباره تلاش برای کم اهمیت کردن Covid-19 واکنش نشان می دهد

دکتر اوز به پذیرش ضبط شده ترامپ درباره تلاش برای کم اهمیت کردن Covid-19 واکنش نشان می دهد

لری با دکتر مهمت اوز در مورد پذیرش ضبط شده دونالد ترامپ مبنی بر اینکه او سعی در کاهش همه گیری Covid-19 دارد صحبت می کند. بعلاوه ، چرا او با پیشنهاد رئیس جمهور مبنی بر وجود واکسن ویروس کرونا قبل از انتخابات نوامبر مخالف است.

Share