دکتر ایان اسمیت: “ویروس ها غیرسیاسی نیستند”

دکتر ایان اسمیت: “ویروس ها غیرسیاسی نیستند”

دکتر یان اسمیت به عنوان میزبان سیزدهمین دوره از این فصل فعالیت می کند “دکترها” در CBS. وی به عنوان خبرنگار پزشکی در NBC ، Rachel Ray و The View کار کرده است. اکنون او در حال رفتن به تلویزیون روزانه است که جایگزین پانل پزشکانی می شود که به طور معمول این نمایش را دارند ، فقط دکتر اسمیت در راس آن قرار دارد. او با دنیس میلر در مورد تغییر برنامه از گروه به مجری واحد و همچنین نحوه استفاده از ویروس کرونا توسط ایالات متحده آمریکا صحبت می کند.

Share