دکتر باب آروتن: ایالات متحده برای متوقف کردن Covid-19 به یک برنامه ملی احتیاج دارد. & # 039؛ کاملاً ناهمخوان & # 039؛ تلاش تا کنون

دکتر باب آروتن: ایالات متحده برای متوقف کردن Covid-19 به یک برنامه ملی احتیاج دارد. & # 039؛ کاملاً ناهمخوان & # 039؛ تلاش تا کنون

دکتر باب آروت ، روزنامه نگار پزشکی با لری در مورد تلاش ناکام برای متوقف کردن Covid-19 در ایالات متحده صحبت می کند. به علاوه ، او در پاییز مدارس را افتتاح کرد. و ، الیانور کلیفت ، ستون نویس ، به او پیشنهاد می کند که در این مرحله از رقابت ترامپ مقابل بیدن شرکت کند.

Share