راب اشنایدر در مورد فرهنگ لغو و آزاری برای کسی واقعی می شود – RT

راب اشنایدر در مورد فرهنگ لغو و آزاری برای کسی واقعی می شود – RT

راب اشنایدر به دلیل فیلم های کمدی خود بسیار شناخته شده است. او با دنیس میلر در مورد خلق شخصیت خود در آخرین فیلم Adam Sandler Netflix صحبت می کند “میسی اشتباه”. راب اشنایدر در مورد دشواری های شکستن شوخی با جمعیتی که فقط فاجعه ای را تجربه کرده اند صحبت می کند. بعلاوه ، راب اشنایدر در مورد موج فرهنگ لغو و اینکه چگونه مردم خیلی راحت می توانند برای دیگران آزرده شوند ، واقعیت پیدا می کند!

Share