راب زامبی درباره اینکه چرا هوی متال دوباره به زیر زمین رفته است – RT

راب زامبی درباره اینکه چرا هوی متال دوباره به زیر زمین رفته است – RT

راب زامبی برای بحث درباره آلبوم جدید خود با عنوان “The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy” به دنیس میلر پیوست و توضیح می دهد که چرا فکر می کند هوی متال در سالهای اخیر به زیر زمین رفته است. به علاوه ، او تجربه وحشتناک خود را در بازسازی فیلم های ‘Halloween’ نشان می دهد.

Share