راب هالفورد از فیلم “Judas Priest” در مورد مبارزاتش به عنوان یک همجنس باز در دنیای هوی متال – RT

راب هالفورد از فیلم “Judas Priest” در مورد مبارزاتش به عنوان یک همجنس باز در دنیای هوی متال – RT

راب هالفورد در نیم قرن گذشته خواننده اصلی گروه هوی متال Judas Priest بوده است. اما در بزرگ شدن با هویت شخصی خود دست و پنجه نرم می کرد زیرا در آن زمان افرادی که همجنسگرا بودند به زندان انداخته می شدند. هالفورد با دنیس میلر درمورد اینکه چگونه با پدر و مادرش روبرو شده و اینکه اولین بار از همجنسگرایی خود مطلع شد صحبت می کند.

Share