رادیکال همیلتون با کریستین پارنتی – RT

رادیکال همیلتون با کریستین پارنتی – RT

در برنامه این هفته ، کریس هجز با کریستین پارنتی در مورد الکساندر همیلتون ، اولین وزیر خزانه داری ایالات متحده ، که پدر بنیانگذار سرمایه داری و امپریالیسم ایالات متحده خوانده شده است ، صحبت می کند.

در کتاب جدید خود ‘Radical Hamilton؛ درسهای اقتصادی از بنیانگذار سوund تفاهم ، ‘Parenti استدلال می کند که ایده های او برای اقتصاد ایالات متحده توسط نخبگان سرمایه دار تحریف شده یا نادیده گرفته شده است.

Share