رسانه در انکار – RT

رسانه در انکار – RT

به طور كلی ، نقش رسانه ها اطلاع رسانی به مردم است. این ماموریت اکنون در انتظار است. بخشهای وسیعی از فضای رسانه ای – بویژه فن آوری بزرگ – فعالانه مداخله می کنند تا مشخص کنند که مردم می توانند چه چیزی را بشناسند و از چه کسی بدانند. آیا گفتار کنترل شده جایگزین آزادی بیان شده است؟
گفتگوی متقابل با کیم ایورسن و راجر ال سیمون.

Share