رشد حقوق و دستمزد در ماه ژوئیه کند می شود

رشد حقوق و دستمزد در ماه ژوئیه کند می شود

داده های مشاغل ناامید کننده در ایالات متحده ظهور می کنند زیرا به نظر می رسد قانونگذاران بسته بسته های محرک دیگری را به بن بست رسانده اند. در همین حال ، همه گیر و انسداد اقتصادی کرون ویروس بازارهای نوظهور مانند آرژانتین و اکوادور را ویران کرده است. به علاوه ، با آینده TikTok در معرض خطر ، تأثیر گذاران چگونه تحت تأثیر قرار می گیرند؟ همانطور که قبلاً گزارش داده بودیم ، رئیس جمهور دونالد ترامپ گفته است که وی تا 15 سپتامبر این برنامه را در ایالات متحده ممنوع می کند مگر اینکه توافق با مایکروسافت انجام شود. اما این همه سؤالاتی را ایجاد می کند که چگونه این حرکت بر خالقان محتوا تأثیر می گذارد که TikTok را ساخته اند.

Share