رهبران مدام به ما می گویند که متحد شوید ، اما آنها دائماً بین ما تفرقه می اندازند – RT

رهبران مدام به ما می گویند که متحد شوید ، اما آنها دائماً بین ما تفرقه می اندازند – RT

رهبران کنگره از جمله جو بایدن رئیس جمهور منتخب می خواهند که کشور پس از جدایی در زمان ریاست جمهوری متحد شود. ریاست جمهوری ترامپ آنها نمی توانند در كنگره با هم كار كنند اما می توانند جلوی میكروفون را بگیرند تا به مرد عادی بگویند كه با هم كار كند. این چه نوع جادوی سیاه است؟

Share