روان ساینده؟ استیون تیلور ، استاد و روانشناس بالینی در دانشگاه بریتیش کلمبیا – RT

روان ساینده؟ استیون تیلور ، استاد و روانشناس بالینی در دانشگاه بریتیش کلمبیا – RT

این نیز بگذرد. این حکمت فارسی در طول موج اول قفل های Covid-19 در بیشتر موارد نقل شده است و به بسیاری از ما کمک می کند تا با انزوا و محرومیت بهار گذشته مقابله کنیم. اما با افزایش نرخ عفونت ، احتمال قفل شدن بیشتر در پاییز و احتمالاً تعطیلات زمستانی افزایش می یابد ، آیا می توان روحیه را حفظ کرد؟ برای بحث در این باره ، استیون تیلور ، استاد و روانشناس بالینی در دانشگاه بریتیش کلمبیا و نویسنده کتاب “روانشناسی بیماری های همه گیر: آماده شدن برای شیوع جهانی بعدی بیماری عفونی” ، به اوکسانا ملحق می شود.

Share