روزهای غرفه های یک شب گذشته است – انسان شناس – RT

روزهای غرفه های یک شب گذشته است – انسان شناس – RT

بیماری همه گیر کروناوروس نه تنها یک بحران بهداشتی نبوده بلکه روابط ما را نیز در معرض آزمایش قرار داده است. در مورد عشق و روابط انسانی در دوران پس از عروق با هلن فیشر ، انسان شناس و مشاور علمی ارشد برای مطابقت خدمات آشنایی

Share