روسیه در تلگرام و سینما در مقابل Covid-19 – RT تلنگر می زند

روسیه در تلگرام و سینما در مقابل Covid-19 – RT تلنگر می زند

روسیه در پی مبارزه با استفاده از آن در کشور ، ممنوعیت خود را برای برنامه پیام رسانی تلگرام برداشته است. بعلاوه ، با بی ثباتی اقتصادی ایالات متحده و جهان همچنان به لرزه در می آید ، آیا به زودی می توان شاهد پذیرش انبوه ارز رمزنگاری بود؟ ما این سوال را از همه طرف بررسی می کنیم. و در حالی که مشاغل شروع به بازگشایی مجدد می کنند ، آیا صنعت فیلم با توجه به ماهیت آن قادر خواهد بود به سرعت دوباره بجنگد؟ ما شما را از یک تحلیلگر بخش بینش می آوریم.

Share