روسیه نسبت به واکسن Covid-19 و واگذاری شرکتهای هواپیمایی – RT

روسیه نسبت به واکسن Covid-19 و واگذاری شرکتهای هواپیمایی – RT

روسیه ادعا می کند که اولین واکسن Covid-19 در جهان را توسعه داده است ، اما آیا در برابر بررسی قرار خواهد گرفت؟ بعلاوه ، اگرچه بخش هواپیمایی از ابتدای این همه گیری به طرز چشمگیری صعود کرده است ، اما در مقایسه با سال گذشته هنوز پرواز کم دارد. با پیشرفت صنعت می توان انتظار داشت که چه چیزی را ببینیم؟ و آیا می توانیم فراتر از افق نجات بدهیم؟

Share