رکود اقتصادی ایالات متحده از پوشش کاوید چین منعقد شده است؟ – RT

رکود اقتصادی ایالات متحده از پوشش کاوید چین منعقد شده است؟ – RT

مقررات موجود در لایحه تسکین کروناویروس به بانک ها و وام دهندگان خصوصی اجازه می دهد چک های محرک را از افراد دارای وام های معوقه دریافت کنند. این در حالیست که شرکتهای بزرگ سریعاً بودجه فدرال را که قرار بود به سمت حفظ مشاغل کوچک در جریان باشد ، کاهش می دهند.

سپس ، دادخواستی توسط توئیتر علیه FBI و DOJ مطرح شده است كه دولت فدرال آزاد است تا از طریق نامه های امنیت ملی درخواست داده های مصرف كننده از غول رسانه های اجتماعی و دیگران را داشته باشد.

بعلاوه ، مشاغل آمریکایی می خواهند كه دولت چین مسئولیت گمراه كردن عموم جامعه علمی جهانی در مورد خطرات تاج ویروس ، و به ركود فراگیر منجر شود.

Share

پاسخی بگذارید