ریختن پول برای از دست دادن پول (E1570) – RT

ریختن پول برای از دست دادن پول (E1570) – RT

در این قسمت از گزارش Keizer، مکس و استیسی درباره روند جاری ریختن (محرک) پول در شرکتهایی که بیشترین ضرر را دارند ، بحث می کنند. 38٪ از شرکتهای ذکر شده راسل 2000 در حال از دست دادن پول هستند و کسانی که با بزرگترین ضرر مواجه هستند بیشترین قیمت سهام را به دست می آورند. در نیمه دوم ، مکس با چارلی بویل با مربی و مربی مالی مصاحبه می کند در مورد سرمایه گذاران جوان که در شرکت های ورشکسته قرار می گیرند ، و آنچه در مورد وضعیت بازارها و هیستری ناشی از چاپ پول به ما می گوید.

Share