زندانیان اوکلاهما شکنجه کردند و جنبه تاریک دیزنی که بیکاری را تقویت می کند – RT

زندانیان اوکلاهما شکنجه کردند و جنبه تاریک دیزنی که بیکاری را تقویت می کند – RT

نگهبانان سابق زندان و سرپرستان آنها پس از تحقیقات نشان دادند که آنها افراد زندانی را شکنجه کرده اند ، متهم شده اند. هتل های اطراف دنیای دیزنی مملو از افرادی است که شغل خود را از دست داده اند. و فعالان فیلادلفیا در آستانه یک پیروزی بزرگ برای مسکن عمومی هستند.

Share