سخت شدن کمی (E1524) – RT

سخت شدن کمی (E1524) – RT

در این قسمت از گزارش Keizer، مکس و استیسی به سخت شدن قریب الوقوع پول به عنوان نیش واقعیت در عصر فروپاشی جهان فیاتی تخیلی و مشتق نگاه می کنند. آنها نیم نگاهی به کاهش بیت کوین ماه آینده با زمان کامل در سن همه گیر ، چاپ و “بزرگتر شدن” جعبه هالیوود دارند زیرا تخیل به صفر رسیده است. “در نیمه دوم ، حداکثر مصاحبه با سیمون دیکسون انجام داد. bnktothefuture.com در مورد نوع پول چاپ شده و دقیقاً چه کسی سود می برد. آنها در مورد تجزیه ارزهای دیجیتالی جدید از بانکهای مرکزی و دولتها در سراسر جهان به عنوان تجزیه جهانی فیات مبتنی بر بدهی بحث می کنند.

Share

پاسخی بگذارید