سرانجام معامله مهلت Brexit – RT

سرانجام معامله مهلت Brexit – RT

تنش ها در آن سوی اقیانوس اطلس در حال افزایش است زیرا مذاکرات Brexit به نوعی سنگین برخورد کرد و سرنوشت تجارت بین انگلیس و سایر اتحادیه را به خطر انداخت. و از آنجا که اروپا افزایش زیادی در موارد Covid-19 مشاهده کرده است ، کشورها اقدامات محدود کننده تری را برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا انجام می دهند. به علاوه ، ادعاهای بیکاری ایالات متحده در حال افزایش است ، و به بالاترین سطح از ماه اوت رسیده است.

Share