سردبیر سابق روزنامه گاردین ، ​​آلن روسبریگر ، در مورد پرونده جولیان آسانژ ، شورش های کاپیتول (E963) – RT

سردبیر سابق روزنامه گاردین ، ​​آلن روسبریگر ، در مورد پرونده جولیان آسانژ ، شورش های کاپیتول (E963) – RT

در این قسمت از رفتن به زیر زمین، ما با مدیر مسئول پیشین روزنامه گاردین ، ​​آلن راسبیدگر صحبت می کنیم. وی درباره کتاب جدید خود ، “چه چیزی باید به اخبار جعلی باور کرد و چگونه از آن استفاده کرد” ، عصر “هرج و مرج اطلاعاتی” و افزایش شک و تردید در رسانه های جریان اصلی ، استفاده از بی اعتمادی دونالد ترامپ به رسانه ها برای پیشبرد جاه طلبی های سیاسی خود ، شورش های کاپیتول ، نقش ادعایی ترامپ در دامن زدن به خشونت و ممنوعیت وی از شبکه های اجتماعی ، دادگاه استرداد جولیان آسانژ بنیانگذار ویکی لیکس و موارد دیگر!

Share