سرمایه گذاری ایالات متحده در برخی از شرکت های چینی – RT

سرمایه گذاری ایالات متحده در برخی از شرکت های چینی – RT

این هفته با اخبار مثبت مربوط به واکسن پر شده است حتی اگر ایالات متحده رکورد دیگری از Covid-19 را شکسته و موارد در جهان افزایش یافته است. و اگرچه دولت ترامپ در حال اتمام است ، اما به نظر می رسد که آنها تنش ها را با چین بیشتر می کنند. ایالات متحده اکنون ممنوعیت سرمایه گذاری در برخی از شرکت های چینی را اعمال کرده است.

Share