سقوط اقتصادی و سیاسی ایالات متحده آمریکا – RT

سقوط اقتصادی و سیاسی ایالات متحده آمریکا – RT

در نمایش این هفته ، کریس هجز در مورد سقوط اقتصادی و سیاسی امپراتوری آمریکا با اقتصاددان پروفسور ریک دی ولف بحث می کند. کتاب جدید ولف ، “بیماری سیستم است – وقتی سرمایه داری نتواند ما را از بیماری های همه گیر یا خود نجات دهد” در 15 سپتامبر در دسترس است.

Share