سنبله سهموی در غارت (E1610) – RT

سنبله سهموی در غارت (E1610) – RT

در این قسمت از گزارش کایزر، ماکس و استیسی در حالی که مردم برای غارت دور بعدی محرک آماده می شوند ، جهش سهمی در برنامه های تجاری را یادداشت می کنند. در نیمه دوم ، مکس با وکیل استفان پالی در مورد آخرین اقدامات مربوط به بسیاری از اقدامات اجرایی علیه شرکت های رمزنگاری از جمله BitMEX Exchange گفتگو می کند.

Share