سه موشک در پایگاه عراقی قرار دارد که سربازان آمریکایی را در خود جای داده است – RT Newsline

سه موشک در پایگاه عراقی قرار دارد که سربازان آمریکایی را در خود جای داده است – RT Newsline

مقامات عراقی تأیید كردند كه سه پرتابه كنترل نشده در محوطه پایگاه هوایی ارتش البلاد قرار دارد كه در آن سربازان آمریكایی قرار دارد. اطلاعاتی در مورد خسارت و یا تلفات احتمالی بلافاصله در دسترس نبود.

این مجموعه نظامی ، واقع در 80 کیلومتری شمال پایتخت بغداد ، روز پنجشنبه مورد حمله قرار گرفت. حداقل سه پرتابه در محوطه آن فرود آمد ، اما هنوز هیچ علت ایجاد نکرد “قابل توجه” مرکز رسانه های امنیتی عراق گفت که خسارت ، وعده داده است که بعداً جزئیات بیشتری را در اختیار عموم قرار دهد.

Share