سوئد محدودیت های سفر را به 4 کشور اروپایی برداشته است – RT Newsline

سوئد محدودیت های سفر را به 4 کشور اروپایی برداشته است – RT Newsline

دولت سوئد از روز پنجشنبه توصیه های خود را در مورد سفر به چهار کشور اروپایی اعلام می کند ، در حالی که علائم بیماری عفونت کورو ویروس در حال کاهش است.

استکهلم گفت که این مشاوره را در مورد سفر غیر ضروری به همسایگان نروژ و دانمارک ، و همچنین به سوئیس و جمهوری چک متوقف می کند.

رویترز گفت ، محدودیت های سفر فعلی برای سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا و انگلیس تا 12 اوت باقی خواهد ماند.

سوئد تصمیم گرفت که از یک قفل سخت جلوگیری کند و اکثر مدارس و مشاغل را در سراسر شیوع تاج ویروس باز کرد ، راهکاری که آن را از بسیاری از اروپا جدا کرده است.

Share