سوال برانگیز! ایالات دیگر روزهای بیشتری را برای شمارش آرا for برای انتخابات 2020 اضافه می کنند – RT

سوال برانگیز! ایالات دیگر روزهای بیشتری را برای شمارش آرا for برای انتخابات 2020 اضافه می کنند – RT

نوادا ، میشیگان ، پنسیلوانیا ، کارولینای شمالی و دیگران توانایی افزودن روزهای اضافی برای شمارش آرا برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 را تأیید کرده اند.

61،608،745. این تعداد برگه های رای گیری از طریق پست برای ماه نوامبر است که قبلاً از روز دوشنبه در 21 ایالت گزارش دهنده این اطلاعات ، طبق پروژه انتخابات ایالات متحده درخواست شده است. نه ایالت و واشنگتن دی سی به جای اینکه آنها را به درخواست رأی دادن ، به طور خودکار رای دهندگان را برای همه رای دهندگان پست می کنند.

Share