سورپرایز اکتبر ترامپ – RT

سورپرایز اکتبر ترامپ – RT

آن “سورپرایز اکتبر” نام یک رویداد خبری غیرمنتظره است که یا روند رقابت ریاست جمهوری را تغییر می دهد یا اجتناب ناپذیر را تأیید می کند. به زودی رئیس جمهور ترامپ توسط Covid-19 سرنگون شد و با هلی کوپتر به بیمارستان منتقل شد ، او بهبودی سبک تر را انجام داد – در واقع خود را تخلیه کرد و دوباره هلی کوپتر شد. الکس سالموند با دانشگاهیان برجسته آمریکایی ، پروفسور جو وایت و پروفسور کنشیا گرانت ، در مورد چگونگی اداره مبارزات حزب دموکرات با رئیس جمهوری که اکنون ادعا می کند کوید را فتح کرده صحبت می کند.

Share