سوسیالیست ها + جهانی گرایان =؟ ریچارد وولف ، پروفسور ابتکار اقتصاد در دانشگاه ماساچوست ، امرسست – RT

سوسیالیست ها + جهانی گرایان =؟ ریچارد وولف ، پروفسور ابتکار اقتصاد در دانشگاه ماساچوست ، امرسست – RT

بعد از گذشت چندین دهه از گفتن ملتهای دیگر به زندگی خود ، آمریکایی ها ناگهان از خواب بیدار شدند و متوجه شدند خانه خودشان نظم ندارد. چه کسی می تواند را دوباره بزرگ کند ، و چگونه؟ برای بحث در مورد این ، اوكسانا توسط ریچارد وولف ، استاد برجسته اقتصاد در دانشگاه ماساچوست ، آمرست عضو می شود.

Share