سیاست جدید ، همان سیاست ها؟ کلاوس لارس ، استاد تاریخ و امور بین الملل در UNC – RT

سیاست جدید ، همان سیاست ها؟ کلاوس لارس ، استاد تاریخ و امور بین الملل در UNC – RT

جو بایدن و دونالد ترامپ با وجود تفاوت های مختلف در سبک ، از نظر آنچه به مردم آمریکا امیدوار می کنند تفاوت چندانی ندارند. پایان دادن به “برای همیشه جنگ”، “ساخت بهتر ،” و اطمینان حاصل شود که قوانین تجارت بین المللی علیه شرکتهای آمریکایی تقلب نمی شود – این ترامپ نیست ، این بایدن است. در حالی که واگرایی در لفاظی ها واضح است ، آیا ما واقعاً در انتظار تغییر اساسی در سیاست های ایالات متحده هستیم؟ برای بحث در این باره ، کلاوس لارس ، استاد تاریخ و امور بین الملل دانشگاه کارولینای شمالی در چاپل هیل ، به اوکسانا پیوست.

Share