سیاهپوستان محافظه کار مورد حمله رسانه جریان اصلی قرار گرفتند

سیاهپوستان محافظه کار مورد حمله رسانه جریان اصلی قرار گرفتند

جوی بهار ، رئیس جمهور ترامپ را یک تروریست داخلی می نامد و کریگ ملوین ، MSNBC ، به سناتور جمهوریخواه سیاه پوست به تیم تیم اسکات گفته است که برخی احساس می کنند وی از حزب خود به عنوان نشانه استفاده می شود. ما از استیسی واشنگتن Project 21 واکنش نشان می دهیم. یک ویراستار نیویورک تایمز مجبور به استعفا بیش از نسخه دیگری شد ، یک ویرایشگر دیگر در Philadelphia Enquirer ، و Gone with the Wind در HBO است. ما به شما نشان خواهیم داد كه چگونه یك سناتور آمریكایی نمی تواند تعریفی از نقصان داشته باشد.

Share