سی ان ان لیمون سعی می کند تری خدمه را که می خواهد BLM را افشا کند ، ساکت کند! – RT

سی ان ان لیمون سعی می کند تری خدمه را که می خواهد BLM را افشا کند ، ساکت کند! – RT

دون لیمون ، میزبان CNN روز دوشنبه شب از بازیگر تری کروز سخنرانی کرد ، درباره معنای جنبش Black Lives Matter ، و در طی مکالمه ای اصرار داشت که در مورد وحشیگری پلیس است و هیچ ارتباطی با خشونت اسلحه سیاه و سفید ندارد.

خدمه به خاطر توئیت های اخیر متوجه شده اند که وی می خواهد “متحد کردن مردم” صرف نظر از نژاد ، عقیده یا ایدئولوژی ، گفتن اینکه او نمی خواست موضوع زندگی سیاه باشد [BLM] حرکت به شکل جدید “زندگی سیاه بهتر”

Share