شاهین های جنگ به خانه می آیند تا بزند

شاهین های جنگ به خانه می آیند تا بزند

جولیان آسانژ معروف ترین ساکن زندان بلمرش گفت “تقریباً هر جنگی که در 50 سال گذشته آغاز شده است نتیجه دروغ های رسانه ای بوده است.”

در سال 1960 نویسنده آلبرت کامو گفت “به طور خاص رفاه مردم همیشه باطن مستبدان بوده است.”

هر دو عبارت صحیح و در هم تنیده هستند ، بنابراین چه زمانی سرانجام چرخش را می بینیم تا اطمینان حاصل کنیم که دیگر جنگی وجود ندارد؟ دان كوالیك ، وكیل حقوق كار و فعال صلح ، برای بحث و گفتگو به راس اشكرافت میزبان پیوست.

Share