شورون در مقابل دونزیگر – RT

شورون در مقابل دونزیگر – RT

در نمایش این هفته ، کریس هجز با استیون دونزیگر در مورد رسیدن به قدرت شرکت ها صحبت می کند. دونزیگر با غول نفتی شرکت شورون به دلیل آلودگی محیط زیست و تخریب در اکوادور مبارزه کرد و 9.5 میلیارد دلار برای جوامع بومی تسویه حساب کرد. از آن زمان ، شورون کمپینی علیه دونزیگر به راه انداخته است تا او را از نظر اقتصادی ، حرفه ای و شخصی نابود کند. وی در تاریخ 9 سپتامبر در دادگاه فدرال نیویورک به اتهام تحقیر ، که می تواند وی را برای شش ماه به زندان بفرستد ، محاکمه می شود.

Share