شکست فیات! روکش طلا و نقره – RT

شکست فیات! روکش طلا و نقره – RT

این اقتصاددان کتاب مقدس ، نورم فرانتز بود که گفت “طلا پول پادشاهان است ، نقره پول آقایان است ، تجارت کالا پول دهقانان است – اما بدهی پول بردگان است.”

ما در حال گذر از یکی از بزرگترین آزمایش های پولی در تاریخ مدرن هستیم که درآمد حاصل از بدهی میلیون ها اسیر است.

اما آیا آستانه نقره ای به ابر سرمایه گذاری گسترده پولی وجود دارد؟ اقتصاددان و نویسنده دیوید مورگان ، در کنار بنیانگذار Goldcore Mark O’Byrne ، برای یافتن اطلاعات به میزبان راس اشکروفت پیوستند.

Share