صندوق بین المللی پول رشد جهانی را برای سال 2020 اصلاح می کند – RT

صندوق بین المللی پول رشد جهانی را برای سال 2020 اصلاح می کند – RT

یک سال آشفتگی اقتصادی اندکی به سمت بهتر می رود ، زیرا صندوق بین المللی پول چشم انداز جهانی خود را در سال 2020 اصلاح می کند. به علاوه ، یکی از غول های بزرگ در رقابت واکسن Covid-19 ، به دنبال یک اتفاق غیر منتظره در آزمایشات ، به ترمز رسیده است. در همین حال ، بانک های مرکزی در سراسر جهان گرد هم می آیند تا در مورد قوانینی برای ارزهای دیجیتال ، به ویژه سکه های پایدار تصمیم بگیرند. این سکه ها هستند که می توانند در معاملات مرزی مانند Facebook’s Libra استفاده شوند.

Share