طرح یا تقلا؟ – RT

طرح یا تقلا؟ – RT

رویال هلندی شل دو سناریو دارد که طی 50 سال آینده مطرح شده است. یکی با نام Blueprint – براساس همکاری جهانی برای مقابله با مسائل بزرگ – و دیگری با نام Scramble خوانده می شود. تقلا تقریباً آن چیزی است که به نظر می رسد … آشفتگی است.

بنابراین ، ما در کدام مسیر حرکت می کنیم؟ و آیا سنگی است؟

میزبان راس اشکروفت توسط رئیس سابق کارین پاول ، کرنل لارنس ویلکرسون پیوست. وی با گذشت سالهای حضور در ارتش ، کار در دولت و اکنون تدریس ، بینشی در مورد ترتیب مجدد جهان ژئوپلیتیک ، مرگ امپراتوری آمریکا و آنچه می توان برای تجسم مجدد در غرب انجام داد ارائه می دهد.

Share