طلا می رود ابرنواختر (E1577) – RT

طلا می رود ابرنواختر (E1577) – RT

در این قسمت از گزارش Keizerسالانه راه حل های تابستانی سری ، گفتگوی مکس و استیسی با سرمایه گذار فلز گرانبها و بیت کوین مارک والک از افزونه.li. آنها درباره داستان جلد “پول رایگان” مجله اکونومیست و اینکه چگونه چاپ پول باعث افزایش قیمت طلا و بیت کوین شده است ، بحث می کنند. سپس این گفتگو به دلار تبدیل می شود به عنوان ارز ذخیره جهان و اینکه آیا گلدمن ساکس در پیش بینی آنها صحیح است یا خیر ، این امتیاز گزاف به زودی خاتمه می یابد. آنها نگاه می کنند که بیت کوین و طلا چه نقشی در دنیای پس از دلار بازی می کنند و اینکه الورا نابیولینا به عنوان شارل دوگل از بانکداران مرکزی دیده می شود یا خیر.

Share