عضو ANTIFA حامی سیاهپوش ترامپ را لگد می زند. ترامپ برای انتخابات سال 2020 به میدان رفت

عضو ANTIFA حامی سیاهپوش ترامپ را لگد می زند. ترامپ برای انتخابات سال 2020 به میدان رفت

درو Duncomb ، “Rebel Black” ، حامی ترامپ است. هفته گذشته او توسط آنتیفا در پورتلند مورد ضرب و شتم قرار گرفت. به روز رسانی: فرد متهم وی دستگیر و متهم شده است. اما او ایستاده نیست ، او همچنان به ایستادگی در برابر اراذل و اوباش ANTIFA.

Share