عواقب تغییرات آب و هوایی و زیرساخت های Jenga – RT

عواقب تغییرات آب و هوایی و زیرساخت های Jenga – RT

حتی اگر بشریت با انقراض روبرو باشد ، سیاستمداران و میلیاردرها هنوز در مورد تغییر اقلیم سود را نسبت به بقا انتخاب می کنند. زیرساخت های ایالات متحده در اطراف ما در حال سقوط است در حالی که کنگره بر سر اعتبار ، سرزنش و هزینه ها با یکدیگر اختلاف دارند.

Share