غیزلین ماکسول – بدون وثیقه! نیک کان به بهانه جرایم جنایی AOC-NYC ، کنسل شد – RT

غیزلین ماکسول – بدون وثیقه! نیک کان به بهانه جرایم جنایی AOC-NYC ، کنسل شد – RT

الكساندرای اوكاسیو كورتز ، نماینده كنگره در نیویورك ، تأكید كرده است كه سنبله در جرم نیویورك مربوط به كاهش بودجه پلیس نیست ، بلكه مردم نیاز به پرداخت اجاره و تغذیه فرزندان خود دارند. “آیا ما فکر می کنیم که این به این واقعیت مربوط است که اکنون بیکاری در ایالات متحده ثبت شده است؟” او گفت.

Share